วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำของประเทศและภูมิภาคอาเซียนและ 1 ใน 50 อันดับและของเอเซียทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่านิยมองค์กร

ก้าวอย่างมีวิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากร ให้ความสำคัญการสอนควบคู่ความร่วมมือ