สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด

0
471

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เรื่องเล่าจากครู
: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด (Stories from Teacher: The Integration of Clinical Skills to Physical Therapy Innovation) โดยมี รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชาสโมสร อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักกายภาพบำบัด คณาจารย์ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here