โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล cervical spondylosis with myelopathy (CSM)” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0
727

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล cervical spondylosis with myelopathy (CSM)” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโดยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆและสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

<<สมัครเข้าร่วมโครงการ>>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here