นักศึกษากายภาพบำบัด คว้ารางวัล KKU open learning

0
347
นักศึกษากายภาพบำบัด คว้ารางวัล KKU open learning

นักศึกษาทีม “กำปั้นมวยไทย fifty puss” คว้ารางวัล รองชนะเลิศอับดับ 1 ในการประกวด KKU Open Learning 2018 ณ ห้องAuditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 9 ก.พ. 2562 นักศึกษาในทีมประกอบด้วยนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 นางสาวทิพานัน สหนนท์ชัยกุล นางสาวมาลิณี อาหาสิเม และนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นางสาวรัชภร ชัยสงค์ ซึ่งมี รศ.ดร.กภ.อรวรรณ บุราณรักษ์  สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการ KKU open learning มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำโครงการในสถานประกอบการจริง ได้นำเสนอผลงานร่วมกับนักศึกษาต่างสาขาวิชา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงอบรมเตรียมความพร้อมบูรณาการในการแก้ปัญหาของสถานประกอบการ การนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด (Concept paper) ในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมตามหลักการและทฤษีของแต่ละศาสตร์ ระยะที่ 2 พัฒนาโอกาสในการใช้งานได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และในระยะสุดท้าย โดยปีนี้มีการแบ่งสายการนำเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะจนสำเร็จ 18 ทีม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และ กลุ่มธุรกิจและบริการ แบ่งการประกวดเป็น 2 รอบ ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถานประกอบการจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)  บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัทอีสานพิมานกรุ๊ป และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ คัดเหลือ 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ประกวดชิงรางวัล มี 4 รางวัล คือ 1.รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 7,000 บาท 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 5,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสาม3,000 บาท

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here