สายใยแห่งรัก …รศ.ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ได้บริจาคเครื่องอัลตราซาวน์ จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท โดยมี รศ.ดร.กภ.พรรณี ปึงสุวรรณ หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด และคณาจารย์สาขากายภาพบำบัดเป็นผู้รับมอบเครื่องอัลตราซาวน์

0
578

สายใยแห่งรัก …

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ได้บริจาคเครื่องอัลตราซาวน์ จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท โดยมี รศ.ดร.กภ.พรรณี ปึงสุวรรณ หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด และคณาจารย์สาขากายภาพบำบัดเป็นผู้รับมอบเครื่องอัลตราซาวน์ โดยเครื่องมือดังกล่าวจะนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานกายภาพบำบัดในสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดรวมทั้งการเรียนการสอนนักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

09116102

09116101

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here