โครงการ “ห้องเรียนน่าอยู่”

0
1121

 โครงการ “ห้องเรียนน่าอยู่”

        เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขากายภาพบำบัด             คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ห้องเรียนน่าอยู่”       วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาสาขากายภาพบำบัดได้มีส่วนในการช่วยกันดูแลรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางกายบำบัด รวมถึงเป็นการปรับสภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความน่าอยู่และน่าเรียนยิ่งขึ้น

โดยมีการจัดประกวดผลงานของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ซึ่งชั้นปีที่ได้ลำดับที่ 1 ได้แก่ ชั้นปีที่ 4 ลำดับที่ 2 ได้แก่ ชั้นปีที่ 2 และลำดับที่ 3 ได้แก่ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 1 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมากในการได้มีส่วนร่วมในการได้ดูแลรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่นักศึกษาได้เป็นผู้ใช้งานห้องดังกล่าวเป็นประจำและได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับเพื่อนๆในชั้นเรียน รุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขากายภาพบำบัด ทำให้ได้รู้จักกันมากขึ้นและมีความสนิทสนมกันยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงถือได้ว่านอกจากจะทำให้ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมมิตรภาพระหว่างนักศึกษาสาขากายภาพบำบัดได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here