พิธีเปิดป้ายชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด

0
577

ฤกษ์ดี วันที่ 8 เดือน 8 เวลา 9.09น. เปิดป้ายชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มข. นำโดยพี่นันประธานชมรม พี่ช้าง รองประธาน พี่เอ เลขานุการ พี่เจ็ง หัวหน้าสายกายภาพบำบัด คณาจารย์ ศิษย์เก่า และน้องๆปี4 ด้วยบรรยากาศพี่ๆน้องๆ ร่วมภาคภูมิใจกับอีกหนึ่งก้าวของ PT KKU